Digitale Waardemeter Bedrijven
Digitale Waardemeter Bedrijven


Geachte gebruiker,

Deze DWB rekentool is door de veroudering van de IT infrastructuur niet meer geschikt en is na 1 januari 2021 niet meer beschikbaar.

Opslag berekeningen:

Wilt u ervoor zorgen dat u de berekeningen die onder uw account staan, opslaat in een eigen database?

Alternatief voor DWB:

Voor het verkrijgen van de gewenste berekeningen, bieden wij U onze Waardebepaling op Afstand (WOA) als alternatief aan.

U vraagt deze gemakkelijk aan via onze site: CED Property Waardebepaling

Heeft u vragen of opmerkingen neem dan gerust contact op met ons via taxaties@ced.nl